Földesen folytatódott a települési mentőszervezetek minősítése

Rendőrség

A katasztrófavédelmi törvény értelmében a felkészítés fő célja, hogy a települési önkéntes mentőcsoportok állományát alkalmassá tegyék arra, hogy sikeresen védekezhessenek az ár- vagy belvízi elöntés hatásai ellen. Földesen, a települési önkéntes mentőcsoport alapképzésére, majd ezt követő rendszerbeállító és minősítő gyakorlatára június 11.-én került sor.

Mivel Földes is II. katasztrófavédelmi osztályba tartozik – amit elsősorban az ár- és belvízi veszélyeztetettség indokolt – a vonatkozó jogszabályban megfogalmazottakkal összhangban a felkészítés és a készségfejlesztő gyakorlat is ezen hatások elleni védelemre készíti fel a kijelölt önkéntes állományt.

Ennek keretében elméletben köteles szervezet -szakkiképzést, alapképzést és terep-valamint törzsvezetési gyakorlatot is tartottak, ahol a védekezési feladatok mellett többek között a társszervekkel való együttműködést, és a települési polgári védelmi parancsnokság irányítási képességét is gyakorolhatják.

A reggeli órákban a szervezetbe beosztott hetven fő ünnepélyes esküt tett a település polgármestere Jeneiné Dr. Egri Izabella, Vadász Ferenc Attila, Püspökladány Járás Helyi Védelmi Bizottságának elnöke, valamint a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője, Bende Zsolt tű. alezredes előtt. Ezt követte az elméleti felkészítés a délelőtt folyamán, majd a gyakorlat.

A cél az, hogy az elsajátított ismereteket készségszintre emeljék, a közreműködő szervek és szervezetek operatív irányításának, alkalmazásának és együttműködésének begyakorlásával. Ennek keretében gyakorolták többek között az árvíz, belvíz elleni védekezési, a helyi vízkárelhárítás feladatait, valamint a társszervekkel való együttműködést.

A feltételezés szerint a hirtelen lehullott nagy mennyiségű hó, és a csapadékos időjárás következtében a Sárréti-főcsatorna vízszintje olyan mértékben megemelkedett, hogy a visszaduzzasztás eredményeképpen a település árvíz, illetve mélyebben fekvő részeit belvízi elöntés is veszélyeztette.

A TIVIZIG Hajdúszoboszlói Szakaszmérnöksége szakemberének, Pincési Miklósnak az iránymutatásával, az állomány a feltételezés szerinti szituációban a valóságot idéző helyszínen, szervezett formában sajátíthatta el az ár- és belvízvédelmi feladatokat. A műszaki, technikai beavatkozások elsajátításánál nyúlgátépítéssel, töltés erősítéssel, ellennyomó medence építéssel, buzgár elfogással, homokzsák töltéssel is ismerkedtek.

A Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője Lövei Csaba tű. alezredes, és Bende Zsolt tű. alezredes, polgári védelmi felügyelő közösen értékeltek a nap végén, s mivel a mentőcsoport itt is megfelelt a vele szemben támasztott elvárásoknak, ismét új taggal bővülhetett megyénkben az önkéntes mentőszervezetek sora.

Kelemen-Madai Petra tű.hdgy.