Globális minimális társaságiadó-kulcs: a képviselők a gyors bevezetés mellett

Európa

A képviselők csütörtökön jóváhagyták azt a bizottsági javaslatot, amely kötelezővé tenné a globálisan minimum 15 százalékos társaságiadó-kulcsról született nemzetközi megállapodást.

  • 15 százalékos minimum-adómérték a nagy multinacionális vállalatokra vonatkozóan
  • A szabályozás átültetésének határideje legyen 2022. december 31.
  • A képviselők felülvizsgálati záradékot és a fejlődő országokra gyakorolt hatás érdekében hatásvizsgálatot is kérnek

Az irányelvről szóló jelentést 503 szavazattal, 46 ellenszavazat és 48 tartózkodás mellett fogadták el.

A jelentés a jogszabály mielőbbi alkalmazása érdekében helyben hagyta a Bizottság javaslatának kulcsfontosságú elemeit, és többek között nem változtatott a jogszabály tagállami átültetésére vonatkozó ütemterven és annak 2022. december 31-i határidején sem.

Azonban a képviselők több ponton mégis módosították a javaslatot, például egy felülvizsgálati záradék bevezetésével. A felülvizsgálat arra biztosítana lehetőséget, hogy változtatni lehessen az éves árbevételi küszöbértéket, amely felett a multinacionális vállalatok a minimum-adómértékre vonatkozó jogszabály hatálya alá esnek. Egy hatásvizsgálatban pedig azt mérnék fel a képviselők, hogy a jogszabály milyen hatással van a fejlődő országokra.

A képviselők visszavágnák a Bizottság által javasolt kivételek számát és korlátoznák a szabályokkal való visszaélés lehetőségét. Az utóbbi cél érdekében az adóelkerülési megoldások elleni szabályokat tartalmazó bekezdéssel egészítették ki a jogszabály-tervezetet.

Aurore Lalucq (S&D, Franciaország) jelentéstevő szerint

„A megállapodás nem tökéletes: mi például magasabb adókulcsot szerettünk volna. De ilyen kompromisszumra jutottunk. Most pedig az uniós minisztereken a sor, hogy megállapodjanak, és gyorsan alkalmazni kezdjék a jogszabályt. A mai szavazás során ez a cél lebegett a szemünk előtt. ”

A vita magyar felszólalója

Győri Enikő (független)

A következő lépések

A parlamenti véleményt tartalmazó jelentést most átadják a Tanácsnak. A Tanács egyhangú döntéssel határozza meg a jogszabály végső formáját.

Háttér

Az irányelv célja, hogy az uniós jogba is átültesse az OECD és a G20-ak 2021 decemberi találkozóján a nemzetközi társasági adómértékről született megállapodást. A globális megállapodás a nagy multinacionális vállalatok számára 15 százalékos minimum társaságiadó-mértéket állapított meg, ezért a nyereség hatékony és méltányos megadóztatásának egy fontos lépését jelenti.