Irány az 55%: a Parlament nagyobb szerepet szán a szénelnyelőknek

Európa

Az EP támogatja a földhasználat, a földhasználat megváltoztatása és az erdőgazdálkodás során kötelező szénelnyelésre vonatkozó célérték megemelését.

  • Új eljárás azon tagállamok számára, amelyek például erdőtüzek vagy más természeti jelenség miatt mulasztották el az éves célkitűzésük teljesítését
  • A mezőgazdasági ágazat kibocsátásait külön kell kezelni

A 472 szavazattal, 124 ellenszavazat és 22 tartózkodás mellett szerdán elfogadott állásfoglalással a Parlament gyakorlatilag 57 százalékra emelte az üvegházhatású gázok csökkentésére 2030-ra kitűzött uniós célt.

A képviselők támogatják a Bizottság javaslatát, amely szerint a földhasználati, földhasználat-megváltoztatási és erdőgazdálkodási ágazatban 2030-ra legalább 310 millió tonna CO2-egyenértéknek megfelelő üvegházhatású gázt kell elnyelni. Ha ez megtörténik, akkor az Unió 2030-as üvegházhatásúgáz-csökkentési célértéke 57 százalékra emelkedik. A 310 millió tonnás elnyelési cél a biológiai sokféleség és az újraerdősítés szempontjából is kedvező.

A képviselők a 2026 és 2030 közötti időszakra egy olyan eljárást is bevezetnének, amely azon tagállamok esetében működne, amelyek például erdőtüzek vagy más természeti jelenségek miatt elmulasztották az éves célok teljesítését.

A képviselők végül ismét aláhúzzák, hogy mivel a természetes szénelnyelők (például az erdők és az óceánok, amelyek több szenet nyelnek el, mint amennyit kibocsátanak) törékeny és változékony rendszerek, ezért a bizottsági javaslattal ellentétben a mezőgazdasági szektortól elkülönülten kezelendők.

A jelentéstevő szerint

„A szénelnyelők minden eddiginél fontosabb szerepet játszanak a klímasemlegességet célzó uniós éghajlatpolitikában. Az éghajlat szempontjából okosan kell használnunk a földet, és ez a mezőgazdaságra, a leromlott talaj helyreállítására és az erdők kezelésére egyaránt vonatkozik. Az Európai Parlament a ma elfogadott álláspontjával továbbfejleszti a bizottsági javaslatot, és következetesen a természet és a biodiverzitás szemszögéből jobb földhasználatot szorgalmaz. A mai döntéssel arra biztatjuk az Uniót és a tagállamokat, hogy támogatással fenntartható megoldások alkalmazására ösztönözzék a gazdálkodókat és az erdők tulajdonosait” – mondta Ville Niinistö (Zöldek/EFA, Finnország).

A keddi vitában magyarországi képviselő nem szólalt fel.

A következő lépések

A Parlament a tárgyalási álláspont birtokában készen áll a Tanáccsal folytatandó tárgyalások megkezdésére.

Háttér

földhasználatról, az erdészetről és a mezőgazdaságról szóló rendelet az „Irány az 55%!” csomag része, amely az európai klímarendelet értelmében az Unióban az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2030-ra az 1990-es szinthez képest legalább 55 százalékos csökkentését írja elő.