Rendkívüli közgyűlés: “Ne csökkenjen a DVSC Futball Szervező Zrt. tulajdonrésze”

Gazdaság

Debrecen közgyűlése egyhangúlag nem támogatja azt a javaslatot, hogy a DVSC Futball Szervező Zrt.-nek a Cívis Grand Casino Kft.-ben és az Onix Casino Kft.-ben fennálló egyaránt 40-40%-os tulajdonrésze 24-24%-ra csökkenjen az Aranybonusz 2000 Kft., mint tulajdonostárs részére történő átruházással.
A DVSC Futball Szervező Zrt. igazgatóságának elnöke, Szima Gábor 2015. június 22-re összehívta a társaság közgyűlését. A DVSC Futball Szervező Zrt.-ben Debrecen önkormányzatának tulajdoni aránya 25,26%. Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet alapján, ha a gazdasági társaságban meglévő önkormányzati részesedés a 25%-ot meghaladja, úgy a társaság igazgatóságának ülésén a polgármester az önkormányzat közgyűlése előzetes utasításának megfelelően szavaz. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati közgyűlés 2015. június 25-i rendes ülését megelőzi a DVSC Futball Szervező Zrt. közgyűlésének tervezett időpontja, ezért mindenképpen indokolt volt a témában rendkívüli önkormányzati közgyűlési ülés tartása 2015. június 19-én.

A város közgyűlése a DVSC Futball Szervező Zrt. június 22-én tartandó közgyűlésére tett napirendi javaslatokkal nem értett egyet, s felhatalmazta Papp László polgármestert – mint a tulajdonos önkormányzat képviselőjét – hogy a javaslatokra a zrt. közgyűlésén nemmel szavazzon, miután szerinte a DVSC Futballszervező Zrt. egyik előterjesztése sem szolgálja a DVSC és a város érdekeit. Az ügy előzménye az, hogy Szima Gábor, a zrt. igazgatóságának elnöke az önkormányzattal való egyeztetés nélkül tett javaslatot a zrt. közgyűlésének összehívására, a napirendi pontokra és azok tartalmára.

Amint azt Papp László polgármester elmondta, tartalmilag a város számára nem elfogadható a zrt. közgyűlésének az a határozati javaslata, amelynek lényege az, hogy a DVSC Futball Szervező Zrt.-nek a kaszinókat üzemeltető cégekben fennálló 40%-os részesedése 24%-ra csökkenne. Semmilyen garanciát nem tartalmaz az előterjesztés arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat tulajdonában is lévő, résztulajdonával működő DVSC Futball Szervező Zrt. érdekei a tranzakció ellenére se sérüljenek. Az önkormányzat ragaszkodik ahhoz, hogy a DVSC Futball Szervező Zrt. az üzletrésze mértékétől függetlenül meg tudja tartani a 40 százalékos tulajdonrészre vonatkozó osztalékjogát, és legyen meg a biztosítéka annak, hogy a DVSC Futball Szervező Zrt. egy későbbi időpontban az üzletrészt vissza tudja vásárolni, tehát újra 40 százalékos tulajdonrésszel tudjon rendelkezni a kaszinókat üzemeltető cégekben.

A Szima Gábor által tett javaslat ezeket a garanciákat nem tartalmazza, ezért az önkormányzat a DVSC érdekeit szem előtt tartva nem támogatja a zrt. közgyűlésén ezeknek a javaslatoknak az elfogadását. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a tulajdonosok között ne folynának tárgyalások, a következő napokban az önkormányzat szeretné az említett garanciális elemeket biztosítva, s a megállapodásba beépítve látni. Az önkormányzat közgyűlésének június 25-i ülésén erre a témára vissza fog térni, s a polgármester bízik benne, hogy konszenzus jön létre a DVSC Futball Szervező Zrt. tulajdonosai között.