Közgyűlés: terítéken a mezőőri szolgálat

Helyi hírek

A települési önkormányzatok a közigazgatási területükhöz tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhatnak. Több mint ötezer debreceni gazda kezdeményezését is figyelembe véve a város közgyűlése arról döntött, hogy létrehozza a debreceni mezőőri szolgálatot, amely a Debreceni Közterület Felügyelet szervezeti keretein belül jön létre. 7 mezőőr +1 fő mezőőr-adminisztrátor látja majd el a feladatot 2015. július 1-jétől.

A mezőőrök munkáját polgárőrök is segítik majd. Az őrizendő terület nagysága: 19.656 hektár (ha).  Az önkormányzat és az állam által is támogatott szolgálat költségeinek fedezésére évente szántó művelési ágú földterületnél 1000 Ft/ha/év, rét, legelő, nádas művelési ágú földterületnél 200 Ft/ha/év, szőlő, kert, gyümölcsös művelési ágú földterületnél 4000 Ft/ha/év mezőőri járulék bevezetéséről döntött a közgyűlés, azzal, hogy 1000 Ft alatt nem kell járulékot fizetni, így a legkisebb termőföld-tulajdonosok mentesülnek a díjfizetés alól. Ez a járulék a megyében középértéknek számít. A mezőőri járulék tervezett összegét a gazdák a Debreceni Területi Agrárgazdasági Bizottság 2015. március 5-én tartott ülésén ellenszavazat nélkül elfogadták.