Főtanácsnoki indítvány a C-83/19 Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România” ügyben, illetve az azzal egyesített vagy ahhoz kapcsolódó további öt ügyben

Helyi hírek

A román igazságszolgáltatás függetlensége

A lengyel igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos ügyek (lásd a
legutóbbi vonatkozó ítéletet) intézésével párhuzamosan Romániából is
számos ügy érkezett előzetes döntéshozatali eljárás keretében az Európai
Bíróságra az ottani bírák helyzetét illetően, amely vonatkozásában három fő
kifogás merült fel.

Először is az uniós bíráknak azt kell megvizsgálniuk, hogy a romániai
bírókkal szembeni fegyelmi és etikai eljárások lefolytatására hatáskörrel
rendelkező Igazságügyi Felügyelet igazgatósága tagjainak a kormány általi
közvetlen és ideglenes jelleggel történő kinevezése sérti-e az uniós jognak
az e jog alkalmazásában résztvevő nemzeti bírák függetlensége
tekintetében támasztott követelményét.

Másodszor az Európai Bíróságnak nyilatkoznia kell arról, hogy sérül-e a
román bírák függetlensége amiatt, hogy az igazságszolgáltatási rendszeren
belül elkövetett bűncselekmények nyomozásával egy olyan különleges
ügyészi ügyosztályt bíztak meg, amely nem rendelkezik kellő személyzeti
forrással a rá bízott feladatok megfelelő szintű ellátására.

Harmadszor az uniós bíráknak dönteniük kell arról is, hogy
sérti-e román bírák függetlenségét az e bíráknak a szándékosan vagy a
súlyosan gondatlan módon elkövetett bírói hibákért való anyagi felelősségét
előíró román szabályozás, amelynek alapján az e felelősség megállapításra
irányuló eljárásokban a bíróknak állítólagosan csupán korlátozott
lehetőségük van a védekezésre.

A bírák függetlenségével kapcsolatban a lengyel és a román ügyek mellett                                                                                                      egy magyar és egy máltai ügy is folyamatban van az Európai Bíróság előtt.