Ítélethirdetés a C-195/20 PPU Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof ügyben

Helyi hírek Rendőrség

Az európai elfogatóparancs alapján átadott személlyel szemben az
elfogatóparancsot kiállító tagállamban kiszabható büntetések

2016 augusztusában egy férfival szemben európai elfogatóparancsot adtak
ki a német hatóságok egy, kiskorú sérelmére elkövetett szexuális
visszaélés bűncselekménye miatt indult büntetőeljárás lefolytatása céljából.
Az elfogatóparancsot teljesítő portugál hatóságok 2017 júniusában átadták
Németországnak a férfit, aki az elítélését követően ott le is töltötte a
bűncselekmény elkövetéséért rá kiszabott egy év három hónap időtartamú
szabadságvesztés-büntetést.

Fontos megjegyezni, hogy az európai elfogatóparancsról szóló uniós
kerethatározat (2002/584/IB) értelmében az ilyen elfogatóparancs alapján
átadott személy az elfogatóparancs kiállítása szerinti tagállamban (a jelen
esetben Németországban) az átadása előtt elkövetett, az átadásának
alapjául szolgáló bűncselekménytől különböző egyéb bűncselekmény miatt
főszabály szerint nem vonható büntetőeljárás alá, továbbá nem ítélhető el,
és egyéb módon sem fosztható meg szabadságától.

E szabály azonban nem alkalmazható, amennyiben az érintett személy a
végleges szabadon bocsátását követő 45 napon belül nem hagyja el annak
a tagállamnak a területét, amelynek átadták, noha erre lehetősége lett
volna, vagy elhagyása után visszatér oda, vagy amennyiben a személyt
átadó igazságügyi hatóság (a jelen esetben a portugál hatóságok)
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kérdéses személlyel szemben
büntetőeljárás induljon, vagy vele szemben különösen szabadságvesztés-
büntetést hajtsanak végre.

A jelen ügyben érintett férfi az említett bűncselekmény miatt kiszabott
szabadságvesztés-büntetésnek a letöltése után Németországból
Hollandiába távozott, majd onnan Olaszországba utazott tovább, ahonnan
később egy, a német hatóságok által kibocsátott új európai elfogatóparancs
alapján 2018 októberében ismét Németországba szállították egy,
kábítószerrel való kereskedés miatt kiszabott szabadságvesztés-büntetés
letöltése céljából. E büntetés végrehajtásához a férfit 2017 júniusában
Németországnak átadó portugál hatóságok is hozzájárultak.

Később a német hatóságok kérelemmel fordultak az olasz hatóságokhoz,
hogy azok járuljanak hozzá a férfival szemben büntetőeljárás
lefolytatásához egy olyan bűncselekmény miatt, amelyet az érintett az                                                                                                    említett, kábítószerrel való kereskedés bűncselekményének elkövetése
előtt követett el. E kérelem tárgyát képező bűncselekmény elkövetésére
2005 szeptemberében került sor a portugáliai Praia da Luz-ban, ahol a
szóban forgó férfi bántalmazott, megerőszakolt és kirabolt egy 72 éves,
egyesült államokbeli nőt. Az olasz hatóságok hozzájárultak a kérelemben
megjelölt büntetőeljárás lefolytatásához.

A fent említett, kiskorú sérelmére elkövetett szexuális visszaélés
bűncselekményével összefüggésben kiadott európai elfogatóparancsot
végrehajtó portugál hatóságok azonban mindeddig nem adtak hozzájárulást
ahhoz, hogy az e bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás lefolytatása
céljából Németországnak átadott férfival szemben az egyesült államokbeli
nő sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt is büntetőeljárást
folytassanak le a német hatóságok.

És mivel az érintett férfi nem önszántából tért vissza Németországba, így
felmerült a kérdés, hogy a portugál hatóságok által 2016 augusztusában
kiállított európai elfogatóparancs akadályát képezi-e annak, hogy a férfival
szemben a német bíróságok a Praia da Luz-ban elkövetett
bűncselekmények miatt szabadságvesztés-büntetést alkalmazzanak.

A felmerült kérdésben dönteni hivatott német szövetségi bíróság az Európai
Bíróságtól a kerethatározat értelmezését kérve iránymutatást vár arról,
hogy az érintett férfival szemben a német bíróságok az egyesült államokbeli
nő sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt kiszabhatnak-e
szabadságvesztés-büntetést.

Az ügyet az Európai Bíróság sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás
keretében tárgyalja, így abban heteken belül sor kerülhet az
ítélethirdetésre.